VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології

Список учасників (235):

ПІБ Секція Назва доповіді Формат участі
39 Рожно Олександр Васильович Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Вивчення якісних характеристик безглютенових макаронних виробів з додаванням ксантану Беру заочну участь
43 Вершиніна Катерина Володимирівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Виявлення фальсифікації білка в протеїнових сумішах Беру заочну участь
67 Салєба Людмила Володимирівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Вибір способу вилучення хлорофілу Беру заочну участь
77 Семешко Ольга Яківна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ВПЛИВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ДИСКРЕТНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ВОВНЯНОГО ЖИРУ Беру заочну участь
80 Хавер Анастасия Сергеевна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок РАЗРАБОТКА НОВЫХ СКИНСЕЙВЕРОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА ЦИНКА Беру заочну участь
101 Куник Олександра Миколаївна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ НАТУРАЛЬНОГО КОСМЕТИЧНОГО ЗАСОБУ – СКРАБУ ДЛЯ ТІЛА Беру заочну участь
113 Денисюк Івана Вячеславаіна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВПЛИВУ ЗАМІСНИКІВ У ІНДОЛІНОВИХ БАРВНИКАХ Беру заочну участь
117 Новгородская Екатерина Игоревна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ЭКСТРАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАСТВОРАМИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ КОНТАКТНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМОЙ Беру заочну участь
118 Годлевська Марина Юріївна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Фізико-хімічний аналіз композицій косметичних систем Беру заочну участь
123 Коллегаєва Марія Михайлівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЙ ВИН ТА ВИНОМАТЕРІАЛІВ Беру заочну участь
132 Ярош Анастасія Андріївна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Технологія виділення ефірної олії з виноградних кісточок Виступаю з секційною доповіддю
137 Балажак Юлія Вікторівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ВОДОПІДГОТОВКА У ВИРОБНИЦТВІ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ Беру заочну участь
138 Райчук Ніна Миколаївна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Технологічні особливості отримання гелевих основ з камеддю ксантану Виступаю з секційною доповіддю
140 Айрапетова Валерія Володимирівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Дослідження термічної стабільності шихти для синтезу оксид-полімерного композиту – УФ-блокатора сонцезахисних кремів. Беру заочну участь
150 Должиков Сергій Сергійович Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ МОДИФІКОВАНИХ КРОХМАЛІВ Беру заочну участь
155 Нікора Олександра Вікторовна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок Получение и свойства косметических эмульсий Беру заочну участь
167 Шакун Анастасія Сергіївна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН В КИСЛОТНОМУ ГІДРОЛІЗАТІ СУХОГО ЖОМУ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ Беру заочну участь
168 Сисова Ольга Володимирівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок БІОКОНВЕРСІЯ КИСЛОТНОГО ГІДРОЛІЗАТУ ЖОМУ З ОТРИМАННЯМ ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ Беру заочну участь
240 Петренко Анастасія Макисмівна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ВИЯВЛЕННЯ НАТУРАЛЬНИХ БІЛКІВ У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ТА ТКАНИНАХ Беру заочну участь
254 Новохацька Анастасія Сергіївна Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ХЛІБА Беру заочну участь
27 Скорецька Іванна Іванівна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ВІДНОВЛЕННЯ АНІСОВОГО АЛЬДЕГІДУ ЗА МЕХАНІЗМОМ МЕЄРВЕЙНА-ПОННДОРФА-ВЕРЛЕЯ Виступаю з секційною доповіддю
45 Моцна Оксана Юріївна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ЗАСТОСУВАННЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ Виступаю з секційною доповіддю
58 Минько Олексій Володимирович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології КОМП’ЮТЕРНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЙНИХ СИСТЕМ Виступаю з секційною доповіддю
84 Чистяков Богдан Русланович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Моделювання процесу окислення заліза в атмосферних умовах при нагріві для термомеханічної обробки Виступаю з секційною доповіддю
86 Рижко Марина Валеріївна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ КСЕРОГЕЛІВ, ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ СУЛЬФУРОВМІСНИМИ ГРУПАМИ Виступаю з секційною доповіддю
87 Василенко Роман Іванович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Моделювання трубчастого реактора окиснення метанолу в формальдегід Беру заочну участь
88 Ілляшенко Катерина Андріївна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Комп’ютерне моделювання реактора отримання поліетилену високого тиску Беру заочну участь
90 Ващук Дмитро Володимирович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ НЕСИМЕТРИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ ЕФІРІВ З ВІДПОВІДНИХ АЛЬДЕГІДІВ В ПРИСУТНОСТІ ЦЕОЛІТНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ZR(SN)AL-ВЕА Виступаю з секційною доповіддю
96 Шаган Дмитрій Володимирович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Комп'ютерне моделювання процесу перетворення нітробензолу до аніліну в трубчатому реакторі Беру заочну участь
99 Скорецький Дмитро Олегович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМОВАНОГО МІКРОКОНТРОЛЕРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ Виступаю з секційною доповіддю
104 Василенко Роман Іванович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Рішення прямої та зворотної задачі хімічної кінетики Беру заочну участь
126 Куроченко Максим Олексійович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Моделювання процесу гідрування оксиду вуглецю у виробництві синтетичного палива Беру заочну участь
134 Журбенко Ілля Миколайович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ ПРОЦЕСУ ХІМІЧНОГО РОЗКЛАДУ ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТУ У HYSYS Беру заочну участь
135 Векшин Сергій Миколайович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології МОЖЛИВОСТІ ЗНЕШКОДЖЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ ІОННО-СЕЛЕКТИВНИМ МЕТОДОМ Виступаю з секційною доповіддю
139 Боровікова Катерина Олександрівна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PID-РЕГУЛЯТОРІВ У ПРОГРАМІ STOAT Беру заочну участь
141 Мисик Ольга Сергіївна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Дослідження процесу отримання дихлоретану Беру заочну участь
142 Котляр Олександр Олегович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології РОЗРОБКА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО МОДУЛЯ ХІМІЧНОГО РЕАКТОРА З КИПЛЯЧИМ ШАРОМ КАТАЛІЗАТОРА Беру заочну участь
145 Денисюк Марія Юріївна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА АДСОРБЦИИ ТИМОЛА НА ОСНОВЕ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ Беру заочну участь
146 Фоменко Дмитро Костянтинович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ МЕТИЛОВОГО СПИРТУ Беру заочну участь
152 Марченко Валерія Сергіївна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Вибір обладнання для автоматизації процесу гранулювання амонійсульфату Беру заочну участь
153 Захарчук Яна Олегівна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСУ 4-Х СТУПЕНЕВОЇ ПРОМИВКИ ЦЕЛЮЛОЗИ НА БАРАБАННИХ ФІЛЬТРАХ Беру заочну участь
157 Козлов Павло Валерійович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ОПТИМІЗАЦЯ ПРОЦЕСУ РОЗКРОЮ ПОЛОТНА ПАПЕРУ Виступаю з секційною доповіддю
164 Слюсар Євген Олегович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ В РАЙОНАХ НАФТОДОБУВАННЯ І НАФТОПЕРЕРОБКИ Беру заочну участь
165 Андріюк Валентина Кястутівна Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ EXPERION PKS КОМПАНІЇ HONEYWELL Беру заочну участь
207 Супруненко Костянтин Сергійович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ ІОНІТІВ Виступаю з секційною доповіддю
214 Гармаш Роман Вікторович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології КВАНТОВОХІМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СТРУКТУРИ АНАТАЗУ (ГРАНІ 001) Виступаю з секційною доповіддю
216 Захарчук Юрій Миколайович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АЛКІЛУВАННЯ БЕНЗОЛУ ПРОПИЛЕНОМ Беру заочну участь
220 Годзевич Віталій Ігорович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Method of teaching network technologies using Python as domain-specific language. Виступаю з секційною доповіддю
221 Годзевич Віталій Ігорович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Використання методу моментів для моделювання керованого синтезу полімерів із оборотною передачею ланцюга Виступаю з секційною доповіддю
223 Годзевич Віталій Ігорович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології Використання методу моментів для моделювання керованого синтезу полімерів із оборотною передачею ланцюга Виступаю з секційною доповіддю
225 Кримець Григорій Володимирович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології The approach for technological schemes design using brute force method Беру заочну участь
233 Кузьменко Владислав Владиславович Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СХЕМ Беру заочну участь
21 Мозолева Юлия Сергеевна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Очистка сточных вод от фенолов Беру заочну участь
23 Биченко Анастасія Анатоліївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем BIOSORPTION PROCESSES FOR CLEANING OIL-CONTAMINATED SOIL Беру заочну участь
36 Кабиш Світлана Сергіївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ВИКОРИСТАННЯ ПЕЛЕТ - ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ Беру заочну участь
42 Єлатонцев Дмитро Олександрович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ЗАСТОСУВАННЯ БЕНТОНІТОВОЇ ГЛИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФЕНОЛЬНИХ ВОД ВІД КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ СМОЛ ТА МАСЕЛ Беру заочну участь
48 Качанова Юлія Андріївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕРОБКИ ЇХ В ЕНЕРГЕТИЧНО ЦІННИЙ РЕСУРС – БІОГАЗ ТА ДОБРИВА Беру заочну участь
49 Дупенко Ольга Олександрівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Дослідження впливу хімічних реагентів на біологічну очистку стічних вод коксохімічного виробництва Виступаю з секційною доповіддю
54 Сінькевич Ілона Дмитрівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Исследование процесса извлечения ванадия из ванадийсодержащих шламов Беру заочну участь
55 Беседюк Володимир Юрійович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ МОЛОЧНО-СИРОВАТКОВИХ БІЛКОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ Беру заочну участь
57 Альамі Давид Абдель Мутталеб Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ТЕХНОЛОГІЯ ДЕСТРУКЦІЇ АКТИВНОГО МУЛУ З ПЕРСПЕКТИВАМИ ЙОГО ПОДАЛЬШОЇ УТИЛІЗАЦІЇ Беру заочну участь
61 Валігура Каріна Віталіївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем РОЗРОБЛЕННЯ Ag, In, Co-ВМІСНИХ МЕТАЛ-ОКСИДНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ (І), (ІІ) В ГАЗОВИХ ВИКИДАХ Виступаю з секційною доповіддю
69 Жигір Анастасія Дмитрівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ДОСЛДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІОННОГО ТРАНСПОРТУ В ПОЛІМЕРНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ НА ОСНОВІ ПЕГ ТА ППГ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В АКУМУЛЯТОРАХ АВТОТРАНСПОРТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ Беру заочну участь
71 Горбатько Єгор Валерійович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ПЕРЕРОБКИ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ СТАДІЇ ВИМИВАННЯ. Беру заочну участь
75 Шкель Катерина Олександрiвна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ЗАБРУДНЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БІОСФЕРИ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ. ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Беру заочну участь
81 Мисіна Оксана Іванівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Дослідження процесу магнітно-електричного очищення технологічних середовищ від ферумвмісних домішок Беру заочну участь
82 Клименко Ірина Вікторівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Дослідження роботи очисних споруд за традиційною схемою в технології біологічного очищення стічних вод Виступаю з секційною доповіддю
98 Літинська Марта Ігорівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АРСЕНУ З ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЧЕРВОНИМ ШЛАМОМ ТА СОРБЕНТАМИ НА ЙОГО ОСНОВІ Виступаю з секційною доповіддю
100 Кирилюк Світлана Володимирівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ГАЛЬВАНОСТОКИ − ЯК РЕАГЕНТИ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ МЕТАЛОВМІСНИХ ВІДХОДІВ Виступаю з секційною доповіддю
116 Яресько Оксана Григорівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Исследование фотокаталитической активности оксидов металлов в водных растворах Беру заочну участь
129 Макарчук Оксана Володимирівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем СТВОРЕННЯ МАГНІТНИХ СОРБЕНТІВ НА МІНЕРАЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ПОЛЮТАНТІВ Виступаю з секційною доповіддю
156 Ющенко Ольга Олександрівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ВИКОРИСТАННЯ ТІО2 В ПРОЦЕСАХ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА ПОВІТРЯ Беру заочну участь
159 Яроцький Олександр Миколайович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ADSORPTION PROPERTIES OF BULK AND ULTRATHIN 2D NANOSHEETS SULPHIDE MOLYBDENUM (IV) Беру заочну участь
169 Кирій Світлана Олександрівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ВИКОРИСТАННЯ СОРБЕНТУ СИНТЕЗОВАНОГО З ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВОДООЧИЩЕННЯ Виступаю з секційною доповіддю
176 Мацепа Євген Олегович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ «ЧЕРВОНИХ ШЛАМІВ» Беру заочну участь
177 Бащак Олександра Евгеніївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Очищення підземних та шахтних вод від сполук урану Виступаю з секційною доповіддю
181 Турченюк Наталія Олегівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Флокулянти в процесах очищення стічних вод Беру заочну участь
182 Сова Лілія Ігорівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Очищення стічних вод від нафтовмісних сполук за допомогою коагуляції Беру заочну участь
187 Холмецька Юлія Максимівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Дослідження впливу коагулянтів і флокулянтів на процеси очищення стічних вод Беру заочну участь
198 Іванов Олексій Володимирович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕКИ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Беру заочну участь
199 Жданюк Іванна Вікторівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Вибір асортименту деревних рослин для техногенно-урбогенних умов м. Одеси Беру заочну участь
201 Мосіюк Віра Юріївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ВИЛУЧЕННЯ БАРВНИКА МЕТИЛОВОГО ОРАНЖЕВОГО СОРБЕНТОМ НА ОСНОВІ "ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ" Беру заочну участь
215 Dushko Anastasiia Yuriivna Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем THE INFLUENCE OF TiO2 CRYSTALLINITY ON PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF CATION-ACTIVE DYE AQUEOUS SOLUTIONS Беру заочну участь
218 Хондока Тетяна А Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ВОД ВІД ТЕТРАЦИКЛІНУ РОЗШИРЕНИМ ПРОЦЕСОМ ОКИСНЕННЯ Беру заочну участь
229 Феденко Юрій миколайович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ЗАКОНОМІРНОСТІ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ СПОЛУК ХРОМУ(VI) З МОДЕЛЬНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИРОДНИХ ПАЛИГОРСЬКІТОВИХ ГЛИН Виступаю з секційною доповіддю
230 Єгорова Оксана В'ячеславівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Питання екологізації виробництва лимонної кислоти Беру заочну участь
238 Ходжибаев Далер Дадоевич Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ СЫР-ДАРЬЯ НА ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ Беру заочну участь
239 Далер Ходжибаев Дадоевич Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ВЛИЯНИЕ СОЛЕНОСНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕКИ СЫР-ДАРЬЯ Беру заочну участь
241 Заливанська Марина Павлівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Способи очищення питної води в домашніх умовах Беру заочну участь
245 Браславська Євгенія Олександрівна Євгенія Олександрівна Євгенія Олександрівна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Природні індикатори Беру заочну участь
247 Вазіева А.Г a g Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ СОРБЦІЇ МОЛІБДЕНУ СОРБЕНТОМ З ВІДХОДІВ Беру заочну участь
251 Смоголь Данило Юрійович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ЗНЕЗАЛIЗНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ПРИРОДНИМИ ОРГАНIЧНИМИ СОРБЕНТАМИ (ГУМIНОВИМИ КИСЛОТАМИ) У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. Беру заочну участь
253 Жартовська Елізавета Сергіївна Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПРОВОДУ ДОДАВАННЯМ ДО ВОДИ ПОЛІМЕРІВ ГУАНІДИНОВОГО РЯДУ. Беру заочну участь
256 Корж Евгений Александрович Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем Моделирование кинетики адсорбции фармацевтических веществ на активных углях Беру заочну участь
28 Осауленко Ксенія Валентинівна Неорганічне матеріалознавство Тонкошарові кремнійорганічні покриття для захисту паперових матеріалів Беру заочну участь
32 Демченко Валентина Олександрівна Неорганічне матеріалознавство Властивості зольних мікросфер Беру заочну участь
44 Воронова Анастасія Сергіївна Неорганічне матеріалознавство Електрокінетичні системи на основі нанокомпозитів «вуглецеві нанотрубки – Ni-, Co-шпінелі» Виступаю з секційною доповіддю
46 Макєєва Анна Едуардівна Неорганічне матеріалознавство ВИЛУЧЕННЯ ХРОМУ (VI) ТА УРАНУ (VI) МОНТМОРИЛОНІТОМ, ІНТЕРКАЛЬОВАНИМ ПОЛІГІДРОКСОКОМПЛЕКСАМИ ЦИРКОНІЮ, ТИТАНУ, ЗАЛІЗА ТА АЛЮМІНІЮ Виступаю з секційною доповіддю
47 Харченко Олена Олександрівна Неорганічне матеріалознавство ВПЛИВ ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБІВ З В'ЯЖУЧОГО МАТЕРІАЛУ КОНТАКТНО-КОНДЕНСАЦІЙНОГО ТВЕРДІННЯ Беру заочну участь
63 Жуковіна Антоніна Вікторівна Неорганічне матеріалознавство Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на властивості в'яжучого контактно-конденсаційного твердіння Беру заочну участь
65 Смітюх Олександр Вікторович Неорганічне матеріалознавство ФАЗОВІ РІВНОВАГИ В СИСТЕМІ PbS - Er2S3 - La2S3 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 770 К Беру заочну участь
68 Приткіна Марія Сергіївна Неорганічне матеріалознавство РАДІОПРОЗОРА КЕРАМІКА НА ОСНОВІ СПОДУМЕНА, СЛАВСОНІТА ТА ЦЕЛЬЗІАНА ДЛЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ Виступаю з секційною доповіддю
73 Блашко Назарій Миколайович Неорганічне матеріалознавство СИСТЕМА La2Se3 – Ga2Se3 – GeSe2 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 770 К Беру заочну участь
105 Гаврилюк Аліна Геннадіївна Неорганічне матеріалознавство В'ЯЖУЧІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ БАГАТОТОННАЖНИХ ВІДХОДІВ Беру заочну участь
106 Царюк Дмитро Володимирович Неорганічне матеріалознавство ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛИЦЕВОЇ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ КОНТАКТНОГО ТВЕРДІННЯ Беру заочну участь
107 Гаврилюк Аліна Геннадіївна Неорганічне матеріалознавство МІЦНІСТЬ КОМПОЗИЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ВЗАЄМОДІЇ В ЗОНІ КОНТАКТУ МАТРИЦІ ТА ЗАПОВНЮВАЧА Беру заочну участь
108 Царюк Дмитро Володимирович Неорганічне матеріалознавство НІЗДРЮВАТІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДОМЕННИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ ШЛАКІВ Беру заочну участь
127 Чудінович Ольга Василівна Неорганічне матеріалознавство ФАЗОВІ РІВНОВАГИ У СИСТЕМІ Nd2O3-Y2O3 ПРИ 1500⁰С Виступаю з секційною доповіддю
133 Костроміна Вікторія Юріївна Неорганічне матеріалознавство ЕФЕКТИВНІ МІКРОСФЕРИЧНІ ЦЕОЛІТНІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ СИСТЕМ Виступаю з секційною доповіддю
143 Костирко Світлана Ростиславівна Неорганічне матеріалознавство БАРВНИКИ ДЛЯ НАДАННЯ СКЛУ СВІТЛОЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ Виступаю з секційною доповіддю
144 Балута Надія Сергіївна Неорганічне матеріалознавство ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ПОКРИТТЯ НА СКЛІ Виступаю з секційною доповіддю
147 Лещенко Катерина Ігорівна Неорганічне матеріалознавство ПІНОСКЛО, ПОРОУТВОРЕННЯ І КОРЕГУЮЧІ ДОБАВКИ Беру заочну участь
158 Бочоловський Дмитро Вячеславович Неорганічне матеріалознавство СОРБЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ Беру заочну участь
161 Воробйова Катерина Володимирівна Неорганічне матеріалознавство ОДЕРЖАННЯ ПОРУВАТИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ (ОКСИ)ГІДРОКСИДІВ ЗАЛІЗА Беру заочну участь
162 Фесієнко Олег Олександрович Неорганічне матеріалознавство CИНТЕЗ ЛЕГКОПЛАВКОЇ ЕМАЛІ ДЛЯ ПОКРИТТЯ МЕТАЛІВ Беру заочну участь
163 Руденька Марія Володимирівна Неорганічне матеріалознавство Одержання неорганічних органофільних пористих матеріалів Виступаю з секційною доповіддю
170 Яроцький Андрій Васильович Неорганічне матеріалознавство ВИСОКОПОРУВАТИЙ БІОАКТИВНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ФОСФАТІВ КАЛЬЦІЮ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЇ Виступаю з секційною доповіддю
173 Сокол Владислав Сергійович Неорганічне матеріалознавство Пластичне формування керамічних матриць для іммобілізації токсичних відходів Виступаю з секційною доповіддю
180 Прус Вікторія Валеріївна Неорганічне матеріалознавство СИНТЕЗ НАНОМАТЕРІАЛІВ Fe0-ШАРУВАТИЙ СИЛІКАТ Виступаю з секційною доповіддю
188 Гнатовська Ганна Василівна Неорганічне матеріалознавство Підвищення стійкості цементу в агресивних середовищах Беру заочну участь
193 Аршинников Д И Неорганічне матеріалознавство МОДИФІКОВАНА СИЛОКСАНАМИ ОСАДОВА КРЕЙДА Беру заочну участь
194 Гес Н, Л. Неорганічне матеріалознавство ИЗУЧЕНИЕ СПЕКАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ Виступаю з секційною доповіддю
195 Ренкас Светлана Владимировна Неорганічне матеріалознавство ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ В СИСТЕМЕ CeO2-Eu2O3 Виступаю з секційною доповіддю
205 Буюн Маргарита Володимирівна Неорганічне матеріалознавство Армований тампонажний розчин Беру заочну участь
226 Попелич Ганна Василівна Неорганічне матеріалознавство ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТА РОЗРОБКА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СТІНОВОЇ КЕРАМІКИ Виступаю з секційною доповіддю
234 Башмаков Іван Володимирович Неорганічне матеріалознавство Синтез фосфатів кальцію для медичного використання Беру заочну участь
235 Знак Дмитро Анатолійович Неорганічне матеріалознавство Синтез фосфатів кальцію для медичного використання Беру заочну участь
25 Токарєва Ірина Анатоліївна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Беру заочну участь
26 Вороніна Олена Володимирівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ ВОДНЮ НА СПЛАВАХ ВАНАДІЮ З ВИКОРИСТАННЯМ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ Виступаю зі стендовою доповіддю
29 Барановська Олеся Ростиславівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії КОМПОЗИЦІЙНІ КАТОДНІ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ З КАРБІДОМ ВОЛЬФРАМУ ТА 3d МЕТАЛАМИ Виступаю з секційною доповіддю
31 Куций Андрій Васильович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ОДЕРЖАННЯ ВОДНЮ З ВОДИ НА КАТОДАХ З КАРБІДУ ВОЛЬФРАМУ ПРИ ОДНОЧАСНОМУ АНОДНОМУ СИНТЕЗІ ПЕРСУЛЬФАТУ АМОНІЮ Беру заочну участь
40 Пєсков Роман Петрович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ LiMn2O4 С УГЛЕРОДНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ NORIT В ТОНКОСЛОЙНЫХ ЭЛЕКТРОДАХ МОДЕЛЬНОГО LI-АККУМУЛЯТОРА Виступаю з секційною доповіддю
41 Панчишин Тарас Миколайович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ВПЛИВ СИНТЕЗУ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРІВ ТА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МЕБ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТА Виступаю з секційною доповіддю
74 Крупеннікова Оксана Сергіївна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Pd- И Со- КАТАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА НА КРЕМНЕЗЕМ-УГЛЕРОДНОМ НОСИТЕЛЕ Беру заочну участь
79 Сачанова Юлія Іванівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЛІТА І РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА СКЛАД І МОРФОЛОГІЮ ПОКРИВІВ Fe-Co-Mo Беру заочну участь
92 Давиденко Олександр Миколайович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ В ПРОЦЕСАХ РЕГЕНЕРАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ НАФТОВИХ ОЛИВ Виступаю з секційною доповіддю
94 Лагдан Інна Володимирівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Електролітичні покриття сплавом залізо-кобальт-вольфрам Беру заочну участь
109 Пророк Олег Анатолійович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Особливості електрохімічного вилучення цинку із металовмісних відходів Беру заочну участь
111 Талашок Інна Валентинівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИКОРОЗІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 4-ГІДРОКСИ-3-МЕТОКСИБЕНЗАЛЬДЕГИДУ ЯК ЛЕТКОГО ІНГІБІТОРУ АТМОСФЕРНОЇ КОРОЗІЇ СТАЛІ Беру заочну участь
114 Анікеєва Альона Олександрівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ДОСЛІДЖЕНН МЕХАНІЗМУ ДІЇ ЕКСТРАКТУ ГРЕБНІВ ВИНОГРАДУ ЯК ЛЕТКОГО ІНГБІТОРУ АТМОСФЕРНОЇ КОРОЗІЇ СТАЛІ Виступаю з секційною доповіддю
119 Терещенко Анастасія Артурівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ВПЛИВ СКЛАДУ КАТАЛІТИЧНО АКТИВНИХ ПОКРИТТІВ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ГАЗОДИФУЗІЙНОГО ЕЛЕКТРОДУ Беру заочну участь
125 Борисовська Маряна Ігорівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Осадження міді та срібла на алюмінієву поверхню методом гальванічного заміщення Беру заочну участь
149 Кушнірчук Сергій Анатолійович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БАЗИС ПІТИНГОСТІЙКОСТІ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ Виступаю з секційною доповіддю
154 Котляренко Аліса Олександрівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії РЕГЕНЕРАЦІЯ ЦИНКУ І ХЛОРУ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ РОЗЧИНІВ ГІДРОЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ Виступаю з секційною доповіддю
175 Вічкань Ірина Юріївна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Протикорозійні властивості накипу Виступаю з секційною доповіддю
178 Потапенко Олена Володимирівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОТИКОРОЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБОНАТНОГО ОСАДУ В УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ПОЛІ Виступаю з секційною доповіддю
183 Цимбалюк Андрій Сергійович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІОНІВ ЗАЛІЗА НА ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦІЇ МІДІ Виступаю з секційною доповіддю
184 Ущаповський Дмитро Юрійович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СТРУМУ В ПРОЦЕСАХ ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦІЇ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА «COMSOL MULTIPHYSICS» Виступаю з секційною доповіддю
197 Цівун Денис Андрійович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНОГО НІКЕЛЕВОГО ПОКРИТТЯ НА СТАЛЕВІ ДЕТАЛІ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ Беру заочну участь
202 Підбуртний Михайло Олександрович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Вплив протікання змінного струму на корозію сталі у водогінній воді Виступаю зі стендовою доповіддю
204 Гулян Роман Іванович Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Електрохімічний синтез напівпровідникових матеріалів для електронних пристроїв Виступаю з секційною доповіддю
206 Соколовська Марія Володимирівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Інгібітори корозії вуглецевих сталей, яка викликана дією сульфатвідновлювальних бактерій Виступаю з секційною доповіддю
208 Доронкіна Людмила Андріївна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Каталізатори відновлення водню з нейтральних водних розчинів на основі комплексів кобальту Виступаю з секційною доповіддю
209 Коцюба Олена Сергіївна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Взаємозв’язок між інгібуючою дією поліфункціональних четвертинних солей піридинію та σ і Es- константами їх замісників Виступаю з секційною доповіддю
210 Козлова Тетяна Богданівна Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії Вплив йонного складу електроліту на властивості електрохімічно синтезованого полі(3-метилтіофену) Виступаю з секційною доповіддю
30 Білий Андрій Костянтинович Хімія і технологія органічних речовин Синтез, фізико-хімічні властивості N-арил-2-[{2-гетерил[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназолін-5-іл]тіо}ацетамідів та їх протимікробна активність Беру заочну участь
34 Дрозд Дмитро Михайлович Хімія і технологія органічних речовин ВПЛИВ ПРИРОДИ РОЗЧИННИКА НА КІНЕТИКУ ДЕГІДРОБРОМУВАННЯ 4-БРОМО-2-ПЕНТЕНУ Виступаю з секційною доповіддю
38 Гуртовий Роман Ігорович Хімія і технологія органічних речовин Вплив будови ароматичних нітросполук на гасіння люмінесценції метал-органічного каркасу, утвореного макроциклічним комплексом цинку(ІІ) і 4,4'-дифенілдикарбоксилатом Виступаю з секційною доповіддю
50 Черниш Леся Валеріївна Хімія і технологія органічних речовин СИНТЕЗ ДІАМОНДОЇДНИХ ОЛІГОМЕРІВ Беру заочну участь
56 Пічахчі Владислав Валентинович Хімія і технологія органічних речовин Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда Беру заочну участь
83 Чобіт Максим Роландович Хімія і технологія органічних речовин ФОРМУВАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ НАПОВНЕНИХ ГІДРОКСИАПАТИТОМ Беру заочну участь
89 Юрова Тетяна Анатоліївна Хімія і технологія органічних речовин Исследование кинетики реакции получения бензилового спирта щелочным гидролизом бензилхлорида Беру заочну участь
130 Соловов Віталій Андрійович Хімія і технологія органічних речовин СИНТЕЗ Ni(II)-Ti(IV) СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО СООСАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ Беру заочну участь
166 Боброва Катерина ігорівна Хімія і технологія органічних речовин Синтез поверхнево-активних речовин на основі дигідроксибромозаміщеного пентаеритриту та поліетиленгліколю Беру заочну участь
171 Мелконян Арегназ Арменівна Хімія і технологія органічних речовин ПОЛІМЕРНІ ВИРОБИ В МЕДИЦИНІ Виступаю з секційною доповіддю
189 Ліснічук Іван Леонідович Хімія і технологія органічних речовин ВПЛИВ КРЕЙДИ НА ТЕКУЧІСТЬ ПКМ НА ОСНОВІ ПОЛІЕТИЛЕНУ ВИСОКОГО ТИСКУ Виступаю з секційною доповіддю
190 Савка Марія Зиновіївна Хімія і технологія органічних речовин ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ХІТОЗАНУ ЯК рН-ЗАЛЕЖНІ АБСОРБЕНТИ ВОДОРОЗЧИННИХ РЕЧОВИН Беру заочну участь
203 Чередніченко Альона Сергіївна Хімія і технологія органічних речовин CЕЛЕКТИВНА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ДИМЕРИЗАЦІЯ ОКСИМІВ ГОМОКУБАНОВОГО РЯДУ Беру заочну участь
213 Носовська Олена Юріївна Хімія і технологія органічних речовин Нуклеофільне розкриття епокси-2-метиленциклогексанетилацетату Виступаю з секційною доповіддю
243 Леус Вікторія Сергіївна Хімія і технологія органічних речовин 1,2,4-ТРІАЗОЛІЛВМІСНІ КООРДИНАЦІЙНІ ПОЛІМЕРИ АРГЕНТУМА(І) У ПРОЦЕСАХ СОРБЦІЇ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНОГО РОЗКЛАДУ БАРВНИКІВ Беру заочну участь
250 Дибкова Катерина Михайлівна Хімія і технологія органічних речовин ОТРИМАННЯ ПРЕПАРАТІВ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ З БІОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Беру заочну участь
252 Левадська Анастасія Артемівна Хімія і технологія органічних речовин «Синтез та застосування карбонових точок як флуоресцентних маркерів» Беру заочну участь
255 Radchenko Evgen D Хімія і технологія органічних речовин THE RETRO-BARBIER FRAGMENTATION-CYCLIZATION EN ROUTE TO VICINAL DIAMONDOID DERIVATIVES Виступаю з секційною доповіддю
120 Люц Вікторія Анатоліївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ОДЕРЖАННЯ ОДНОВИМІРНИХ СТРУКТУР СТАНУМУ (IV) ОКСИДУ Виступаю з секційною доповіддю
22 Комар Андрій Михайлович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Автоколивні процеси подрібнення в барабанних млинах Виступаю з секційною доповіддю
24 Дубенко Анастасія Вікторівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ИЛЬМЕНИТА МАЛЫШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ Беру заочну участь
33 Демчук Іванна Михайлівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСІВ НІТРИ- ДЕНІТРИФІКАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ Виступаю з секційною доповіддю
51 Сапальчук Дмитро Анатолійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВПЛИВ СКЛАДУ Ni-ВМІСНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ НА ЇХ КАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА РЕСУРСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПРОЦЕСАХ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО РИФОРМІНГУ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Виступаю з секційною доповіддю
52 Голубчик Христина Олегівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Защитные свойства катализатора низкотемпературного окисления монооксида углерода кислородом воздуха Виступаю з секційною доповіддю
53 Джига Ганна Михайлівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО И КИСЛОТНО-МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕНТОНИТА В РЕАКЦИИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОЗОНА Виступаю з секційною доповіддю
59 Горяча Мирослава Миронівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин РОЗЧИННІСТЬ ІНДІЮ В СПОЛУКАХ YNiAl4 ТА YNiAl2 Беру заочну участь
60 Кочкодан Христина Ярославівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕРСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕХНОЛОГІЇ КАЛІЙНО-МАГНІЄВИХ ДОБРИВ Беру заочну участь
62 Заремба Назар Васильович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУКИ NdIrIn Беру заочну участь
64 Привалова Галина Сергіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС ПРОСОЧЕННЯ ЗАНУРЕННЯМ В ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ Виступаю з секційною доповіддю
66 Горбенко Артур Едуардович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Колоїдно-хімічні властивості глибоководних пелоїдних систем Беру заочну участь
72 Олійник Микола Андрійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТА В’ЯЗКОСТІ РОЗЧИНІВ КАЛЬЦІЙ НІТРАТУ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ Беру заочну участь
76 Сторожук Надія Вікторівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ РІДКИХ ЗРАЗКІВ МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ Беру заочну участь
78 Масалітіна Наталія Юріївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ПРОЦЕС ОКИСНЕННЯ АМОНІАКУ В РЕАКТОРІ З РУХОМИМ ШАРОМ КАТАЛІЗАТОРУ Беру заочну участь
85 Скиба Маргарита Іванівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОДЕРЖЕННЯ НАНОРОЗМІРНИХ КИСНЕВМІСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ Виступаю з секційною доповіддю
91 Гнатко Олександр Володимирович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Водородна публікація Беру заочну участь
93 Блінков Микола Андрійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ КИСЛОРОДА В АНИОНАХ МОЛЕКУЛ НА ИХ АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ Беру заочну участь
95 Черній Таїсія Сергіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин РОЗРОБКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АЗОТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА КАРБАМІДУ Беру заочну участь
97 Слісь Андрій Анатолійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ Беру заочну участь
102 Захаров Артем Вячеславович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Радиопрозрачная керамика с пониженной температурой обжига на основе системы SrO-Al2O3-SiO2 Беру заочну участь
103 Макарова Анна Костянтинівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ПЛАЗМОХІМІЧНЕ ОДЕРЖЕННЯ КОЛОЇДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТОК СРІБЛА Беру заочну участь
110 Шайдеров Денис Артурович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Вплив води на фізико-хімічні властивості низькотемпературних органічних розплавів на основі солей Ni(II) та Cr(III) Беру заочну участь
115 Бикова Лариса Геннадіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Дослідження впливу технологічних параметрів на процес переробки газового конденсату Беру заочну участь
121 Гончаров Денис Сергійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БАЗИСНЫХ РАСТВОРОВ (БР) ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ (ЖКУ) ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ КАРБАМИДА Беру заочну участь
124 Атапін Олександр Григорійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ТЕОРИЯ ПЛОСКОГО ЗАРОДЫША В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ Беру заочну участь
128 Зінченко Георгій Юрійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВПЛИВ ПРИРОДИ ТА КІЛЬКОСТІ ДОПАНТУ НА АКТИВНІСТЬ ТИТАНУ (IV) ОКСИДУ Виступаю з секційною доповіддю
131 Кух Анжела Аркадіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин АДСОРБЕНТ-ФОТОКАТАЛІЗАТОР НА ОСНОВІ ТіО2 Виступаю з секційною доповіддю
148 Нагірняк Світлана Валеріївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Засоби моніторингу газового середовища на основі одновимірних структур SnO2 Виступаю з секційною доповіддю
151 Кирієнко Ольга Юріївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВЛАСТИВОСТІ СОРБЕНТУ НА ОСНОВІ «ЧЕРВОНОГО ШЛАМУ» Виступаю з секційною доповіддю
160 Ющенко Юлія Олександрівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ АНАТАЗНОГО ТИТАН (IV) ОКСИДУ Виступаю з секційною доповіддю
172 Федорук Катерина Олександрівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Вплив умов синтезу на структурні властивості Ni-, Co-шпінелей Виступаю з секційною доповіддю
174 Гарбуз Анастасія Сергіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин «Метод стабілізації тампонажних розчинів» Беру заочну участь
179 Науменко Анна Сергіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Очищення нафтовмісних стічних вод за допомогою коагуляції Беру заочну участь
185 Матвєєва Катерина Миколаївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ШЛЯХИ ІНТЕСИФІКАЦІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПРЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ Виступаю з секційною доповіддю
186 Книш Надія Володимирівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИСТКИ КРЕМНІЄВИХ ПЛАСТИН СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ Виступаю зі стендовою доповіддю
191 Малихін Андрій Ігорович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Синтез нікелевих феритів Беру заочну участь
192 Войницька Олена Сергіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Флокулянти та коагулянти в процесах очищення стічних вод підприємств молочної продукції Беру заочну участь
196 Дорогань Олександр Олексійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ВИДАЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ІЗ СТІЧНИХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Беру заочну участь
200 Кузьміна Христина Олександрівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин АДСОРБЦІЯ ХЛОРУ МОДИФІКОВАНИМ АКТИВНИМ ВУГІЛЛЯМ Беру заочну участь
211 Кезікова Юлія Євгенівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Дослідження українських кремнеземів Беру заочну участь
212 Пронькін Сергій Миколайович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Дослідження українських кремнеземів Беру заочну участь
217 Гончаров Д.С Д С Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БАЗИСНЫХ РАСТВОРОВ (БР) ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ (ЖКУ) ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ КАРБАМИДА Беру заочну участь
219 Жукович Кирилл Петрович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ПЕСКОВ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Беру заочну участь
222 Заяц Вероника Сергеевна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ПО BULK-BLENDING ТЕХНОЛОГИИ Беру заочну участь
224 Воробьёв Артём Дмитриевич Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Стабилизационная обработка охлаждающей воды органическими полимерными кислотами Беру заочну участь
231 Реброва Катерина Сергіївна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО СТАНУМУ(IV) ОКСИДУ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ Беру заочну участь
232 Жоров Владислав Вікторович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин РОЗРОБКА СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВИХ ШАРІВ МЕТАЛОКСИДНИХ ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ Беру заочну участь
236 Квашук Віталій Віталійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин Адсорбційна очистка відпрацьованого масла магнітокерованими глинистими сорбентами Беру заочну участь
237 Yashchenko T., Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин INFLUENCE OF PHOSPHORIC ACID CONCENTRATION ON THE PHASE COMPOSITION OF HYDROXYAPATITE Беру заочну участь
242 Барахтій Діана Дмитрівна Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПОЛУК СКЛАДУ Al2-XMeXO3 (Me - Cr, Eu, Nd) Беру заочну участь
244 Бойко Юрій Віталійович Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ХІМІЧНИЙ ТА СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ Беру заочну участь
246 Лук’янчук Т. Лук’янчук Т. Лук’янчук Т. Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ПТАХОФАБРИК Беру заочну участь
248 Вазиев Г А Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ГІПСОВЕ В’ЯЖУЧЕ З ФОСФОГІПСУ МЕТОДОМ ХІМІЧНОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ Беру заочну участь
249 Костенко Ю.С. Ю С Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин ПЕРЕВІРКА КАТАЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКСИДІВ ФЕРУМУ З ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА Беру заочну участь
35 Герасимчук Вероніка Володимирівна Беру участь як слухач
37 Холод Анастасія Володимирівна Беру участь як слухач
70 Чефранов Євген Вікторович Беру участь як слухач
112 Кузеванова Ирина Сергеевна Беру участь як слухач
136 Мацібура Олександр Петрович Беру участь як слухач
227 Гармаш Роман Вікторович Беру участь як слухач
228 Гармаш Роман Вікторович Беру участь як слухач